آموزش های دسته JDBC


آموزش اتصال به پایگاه داده در جاوا از طریق JDBC - آموزش ویدئویی
JDBC بازدید : 1330 1 5 جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

امروزه پایگاه داده ها نقش مهمی را در سیستم های اطلاعاتی ایفا میکنند.

نرم افزار مدیریت پایگاه داده ها یا  Database Management Systemبه اختصار DBMS ها وظیف